Koorrepetitie
De kinderen van Koorklas II leren in één jaar ruim 70 liedjes. Naast liedjes uit Nederland worden er in toenemende mate liederen in andere talen ingesturdeerd (Lets, Duits, Frans, Spaans en Latijn). In dit jaar zingen de kinderen heel veel canons. Dit is een belangrijke stap in het leren van meerstemming zingen. We werken verder aan een goed gebruik ban de stem en een goede ademhaling.
De kinderen treden samen met Koorklas I op, maar ook met de koorleden van Koorklas III.
Iedere repetitie luisteren we naar een CD met een kort koorwerk van een ander kinderkoor uit Nederland en van ‘Japan tot Mexico’.
 
Oudere kinderen die Koorklas I niet hebben gevolgd kunnen, na een stemtest, in dit koor worden toegelaten.
 
Lestijd: Maandag 15.45 tot 16.45 uur.
 
Solfègeles
De maximale groepsgrootte is vijf kinderen. Dit doen we omdat we de kinderen zo goed mogelijk individueel willen begeleiden. We werken onder andere aan een goed stemgebruik en goede ademhaling tijdens het zingen. Tijdens deze les leren de kinderen ‘van noten leren zingen’. Dit doen we met de methode ‘De avonturen van Meneer Prikkebeen’. Deze methode is door Wim van de Laar special voor de Koorschool ontwikkeld. De werkwijze is als volgt: de kinderen krijgen een liedje uit de methode te zien, vervolgens gaan ze het liedje zelfstandig, dat wil zeggen zonder dat het lied is voorgezongen, met behulp van de noten zingen. Door dit te doen leren de kinderen zelfstandig met muziek om te gaan en kunnen ze later moeilijkere en langere muziekstukken uitvoeren.
 
Dit onderdeel is ook belangrijk voor de kinderen die later een muziekinstrument gaan bespelen. Door de solfègelessen leren de kinderen zelf, dus zonder tussenkomst van een muziekinstrument, een melodie te zingen. Op deze manier trainen de kinderen een muzikaal gehoor en voorstellingsvermogen.
De methode ‘De avonturen van Meneer Prikkebeen’ kost €9,- per deel.
 
De lestijden van de solfègelessen gaan in overleg.
 
Aanmelden

Aanmeldingen gaan via de administratie van het Kielzog Kunstencentrum:

Het KIELZOG theater | kunstencentrum
Gorecht-Oost 159
Postbus 75
9600 AB Hoogezand-Sappemeer
e-mail: info@kielzog.nl
tel. Administratie kunstencentrum: 0598-373800